Sunday
Coffee Mate
: Milka Basuki

mari menulis
pada selembar kopi
secangkir sepi,
atas dahaga kita
pada keramaian kata


25 November 2007
 
Steven menulis pada 00:19 | buka halaman |


1 komentar:


  • At 2/12/07 01:26, Blogger 'ka

    heheheh...aku tunggu berhari-hari muncul juga. makasi ya. hehehe bagaimana aroma natal di sana?